HOE DIENT U EEN KLACHT IN?
 
Wij doen ons best om u de laagste prijzen te bieden voor een reservatie gedaan op de websites https://www.europcar.be/, https://m.europcar.be/ of de Mobile App. Als u voldoet aan alle onderstaande specifieke voorwaarden en een identieke huurwagen van Europcar vindt aan een lagere prijs op een andere dan de hierboven vermelde websites, zullen wij ons aanpassen!
 
Specifieke voorwaarden:
 
1 De Garantie Beste Prijs is enkel van toepassing:
  • a. op reservaties van een huurwagen die rechtstreeks gedaan worden op de websites: https://www.europcar.be/, https://m.europcar.be/ of de Mobile App  voor wagens gehuurd in België;
  • b. aan verlaagde prijzen beschikbaar via autohuurwebsites van derden met onmiddellijke bevestiging van de reservatie van een wagen van Europcar, wat een directe vergelijking toelaat op basis van het type voertuig, de vertrekdatum, de duur van de huurperiode, de plaats van huur in België, de betaalvoorwaarden en de extra opties, en
  • c. voor wagens gehuurd in België.
 
2. Zijn uitgesloten van de Gegarandeerde Beste Prijs:
  • a. elke reservatie uitgevoerd via een website van derden die al het voorwerp uitmaakt van speciale aanbiedingen, promoties en/of contractuele tarieven;
  • b. reservaties die deel uitmaken van een package gecombineerd met de aankoop van andere producten zoals een vliegtuigreservatie.
 
3. De klachten moeten binnen 12 uur ingediend worden door ze te verzenden naar customer.servicesBelgium@europcar.com.
 
4. De klachten moeten volgende gegevens bevatten:
  • a. de naam van de persoon die de reservatie gedaan heeft, een telefoonnummer en een e-mailadres voor contactdoeleinden;
  • b. het reservatienummer van Europcar (op de websites https://www.europcar.be/, https://m.europcar.be/ of de Mobile App);
  • c. het internetadres van de betreffende website van derden; en
  • d. een screenshot van de betreffende website van derden waarop de datum en het tijdstip zijn aangegeven, evenals het goedkoopste tarief voor de huur van een wagen van Europcar, op dezelfde datums en tijdstippen van vertrek (betreffende website van derden), de precieze categorie van het voertuig, de plaats van vertrek en plaats van terugbezorging, de betaalvoorwaarden en de extra producten.
 
5. De klachten zijn beperkt tot een maximum van één klacht per klant en per maand. Deze periode van een maand begint op het tijdstip waarop u het voertuig afhaalt dat het voorwerp uitmaakt van de vorige klacht.
 
6. Ontvankelijke klachten zullen binnen 28 dagen na afloop van de huurperiode waarvoor de Gegarandeerde Beste Prijs geldt behandeld worden. De beslissing van Europcar over de geldigheid van elke klacht zal definitief zijn en er zal geen correspondentie over gevoerd worden. Terugbetalingen worden op uw kredietkaart geboekt.
 
7. Uw persoonlijke gegevens zullen op elk moment vertrouwelijk behandeld worden en worden bewaard conform het vertrouwelijkheidsbeleid van Europcar dat geraadpleegd kan worden op https://www.europcar.be/EBE/module/render/Vertrouwelijkheid
 
8. Europcar behoudt zich het recht voor om elke aanbieding op elk moment stop te zetten middels een opzegperiode van 24 uur die gemeld zal worden op websites https://www.europcar.be/, https://m.europcar.be/ of de Mobile App.
 
9. Ingediende klachten die niet voldoen aan deze voorwaarden, of die onvolledig zijn zullen niet aanvaard worden. Europcar zal geen correspondentie voeren over onvolledige, ongeldige of verloren klachten.
 
10. Het belgisch recht is van toepassing op deze aanbieding en de deelnemers zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de belgische rechtbanken.

0032 2 348 92 12

Dezelfde applicatie. Meer mobiliteit.

Download de mobiele Europcar applicatie beschikbaar op iPhone, iPad en Android!

Meer informaties