Toegang

Europcar is zich ten volle bewust van het belang van een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website. Wij willen u garanderen dat deze website op een doeltreffende en eenvoudige manier door iedereen kan worden gebruikt en hebben daarom gebruikgemaakt van verschillende 'best practices' op het vlak van webdesign en specifieke W3C-normen en -richtlijnen. Momenteel loopt de eerste fase van een follow-upproces om de functionaliteit, het gebruiksgemak en de toegang te optimaliseren. Tegelijk voerden we onderzoek uit om ons ervan te vergewissen dat deze criteria op de best mogelijke manier worden ontwikkeld. Indien u ons uw mening wilt geven over het gebruik van de site, bedanken we u alvast voor de tijd die u voor ons vrijmaakt. Met alle opmerkingen kunt u terecht op het adres europcarwebmaster@europcar.com