Wettelijke bepalingen > JURIDISCHE INFORMATIE Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III-1 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie, informeren we u dat: De domeinnaam www.europcar.be eigendom is van Europcar International SASU Uitgever: Maatschappelijke benaming: EUROPCAR België Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Ondernemingsnummer: BE 413 087 168 Hoofdzetel: Europcar België - Brixtonlaan, 43 - 1930 Zaventem - België Maatschappelijke zetel: Europcar België - Avenue Louise 231 - 1050 Brussel - België Wettelijke vertegenwoordiger: Europcar International SASU - 13, Ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, France E-mail: webmaster@europcar.com Verantwoordelijke uitgever: M. Steven Pauwels, algemeen directeur van Europcar België Hosting van de website Europcar.be: Maatschappelijke benaming: EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Hoofdkantoor: 13 Ter Boulevard Berthier, 75017 Paris- France Kapitaal: 110.000.000 euro RCS Paris: 489 099 903 VAT nummer: FR 45542065305 Telefoonnummer: +33 (0)1 80 20 90 00 De verantwoordelijke uitgever is Xavier Corouge, Group Digital & Marketing Director > ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE De Gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van onderhavige voorwaarden en verbindt zich ertoe zich eraan te houden. Technische informatie Veiligheid op het internet: De Gebruiker verklaart over de nodige competentie en middelen te beschikken om de website te openen en te gebruiken. Hij verklaart alle nodige maatregelen genomen te hebben om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen een eventuele besmetting met virussen die circuleren op het internet en gebruikt de website uitsluitend op eigen risico. Europcar stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onbeschikbaarheid van de informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website van de onderneming. Beheer van cookies: Europcar zamelt specifieke informatie in over de computer van de Gebruiker om de inhoud van de website te optimaliseren en informatie in te winnen over het aantal bezoekers of het verkeer op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website-ervaring van de Gebruiker te verbeteren dankzij een profilering van de manier van navigeren op de website en om programma's en inhoud te ontwikkelen die interessant zijn voor de bezoekers van de website. Europcar maakt gebruik van drie soorten cookies: - ‘Session cookies' (informatiebestand over een sessie): Aan de hand van deze bestanden kan de navigatie van een bezoeker tijdens zijn eenmalig bezoek aan de website worden gevolgd. Deze bestanden zijn noodzakelijk voor de werking van de website maar kunnen niet worden gebruikt om de Gebruiker te identificeren. ‘Session cookies' zijn tijdelijke bestanden die automatisch worden verwijderd wanneer de Gebruiker de website Europcar.be verlaat. - ‘Persistent cookies' (permanent bestand): Deze bestanden maken het mogelijk om een gebruiker bij een volgend bezoek te identificeren. Deze bestanden zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website maar worden gebruikt om de gebruikerservaring van de bezoekers te optimaliseren. Europcar verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het gaat uitsluitend om een nummer dat u identificeert als een van onze gebruikers. ‘Persistent cookies' blijven aanwezig op de harde schijf van de Gebruiker tot ze door hem worden verwijderd. - ‘Third party cookies' (bestand voor derden): u hebt misschien gemerkt dat op onze website advertenties voorkomen van externe ondernemingen. Deze advertenties kunnen u af en toe een cookie toesturen. Hierover hebben wij geen controle. Persoonlijke gegevens De Gebruiker kan de website http://www.europcar.be vrij bezoeken zonder dat hij zijn identiteit of persoonlijke gegevens dient te onthullen. Wanneer er in bepaalde rubrieken van de website toch persoonlijke informatie wordt ingewonnen en verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 en de teksten die deze wet wijzigen. In overeenstemming met bovengenoemde wettelijke bepalingen heeft de Gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens die door Europcar worden opgeslagen te raadplegen, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen door te schrijven naar: Europcar België - Weiveldlaan, 8 - 1930 Zaventem - België Om de privacy en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers te beschermen neemt Europcar de nodige maatregelen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren vooraleer de gevraagde correcties worden goedgekeurd of uitgevoerd. Intellectuele eigendom Auteursrechten: De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de website Europcar.be en de volledige inhoud van de website blijven eigendom van Europcar. De elementen die deel uitmaken van de website Europcar.be, zijn eigendom van Europcar, tenzij wordt aangegeven dat ze aan derden toebehoren. De naam Europcar, alle gedeponeerde handelsmerken van Europcar en de logo's of grafische elementen op de website Europcar.be zijn gedeponeerde handelsmerken van Europcar of van haar dochterondernemingen. De andere namen van bedrijven, producten of diensten op de website zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Er wordt aan de Gebruiker geen gebruiksrecht of -licentie gegeven voor welk merk dan ook en de Gebruiker gaat ermee akkoord geen afgeleide werken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verdelen of te creëren op basis van de inhoud van de website Europcar.be en/of de producten en diensten die worden aangeboden op de website Europcar.be. De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van pagina's, gegevens en om het even welk ander element dat deel uitmaakt van de website via om het even welk procedé of medium, is verboden en staat zonder toestemming van de uitgever gelijk met namaak. Kopieën zijn uitsluitend toegestaan voor informatieve en strikt persoonlijke doeleinden. Hyperlinks: Voor de plaatsing van hyperlinks naar de website http://www.europcar.be is de voorafgaande goedkeuring vereist van de Verantwoordelijke uitgever. De links op de website http://www.europcar.be die verwijzen naar andere websites kunnen in geen geval leiden tot de aansprakelijkheid van Europcar voor wat betreft de inhoud of de producten en diensten die beschikbaar zijn op deze websites of via deze websites.