Voorwaarden voor onlinereservering

Deze algemene voorwaarden voor onlinereservering gelden vanaf 20 februari 2018. We raden u aan om deze algemene voorwaarden met betrekking tot de onlinereservaties grondig door te nemen. Er zal u gevraagd worden om te bevestigen dat u deze voorwaarden hebt aanvaard en hebt begrepen dat deze integraal deel uitmaken van onze algemene huurvoorwaarden.

1. Online reserveren

Als u online een voertuig wilt reserveren, gaat u als volgt te werk:
Stap 1: De gewenste criteria selecteren
Voer uw huurcriteria in op het onlinereservatieformulier, zoals de gewenste data, het verhuurkantoor en het voertuig.
Stap 2: Kies een offerte
Op basis van de criteria die u hebt opgegeven, maakt Europcar één of meerdere offertes op die voldoen aan uw behoeften.
De offerte wordt gedefinieerd als een service die een keuze voor een voertuigcategorie omvat die beschikbaar is voor de gekozen periode met de gevraagde opties - een prijs die ofwel een vooraf betaald tarief ofwel een in het verhuurkantoor betaald tarief kan zijn. U zal dan gevraagd worden om de best passende offerte te kiezen
Stap 3: Kies uw extra’s
Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om extra’s en bijkomende dekkingen toe te voegen door te klikken op de gewenste items. De kost van elk van deze geselecteerde items zal toegevoegd worden aan de totaalprijs van uw verhuring.
Stap 4: Check out
Eens u alle bovenstaande stappen doorlopen heeft, dient u nog op de “check out” knop te duwen om de geselecteerde offerte tijdelijk te boeken.
Stap 5: Bevestiging van de reservatie
Na het invullen van uw klantgegevens, zal er u eerst gevraagd worden om het overzicht van uw reservering na te kijken en daarna om deze te aanvaarden. In dit kader zal u uitgenodigd worden om de algemene huurvoorwaarden na te lezen en eens u deze aanvaardt, kan u het reserveringsproces afsluiten door te klikken op de “Betaal nu” of “Betaal bij ophaling” knop.
Stap 6: Europcar bevestiging
Europcar zal u een reserveringsbevestiging sturen met melding van je reserveringsnummer. De bevestigingsmail zal de belangrijkste elementen van uw reservering overlopen.

2. Bevestiging van de reservatie door Europcar

Op het einde van het reservatieproces krijgt u de pagina 'reservatiebevestiging' te zien, waarop het reservatienummer wordt vermeld. U ontvangt tevens een e-mail ter bevestiging met een overzicht van uw reservatie en een kopie van de Algemene Huurvoorwaarden van het land waarin u huurt. We raden u aan deze e-mail af te drukken en bij te houden.

3. Instructies met betrekking tot de reservering

Reservatiedatum: - u kunt reserveren tot 2 uur voor de inontvangstneming van het voertuig op dezelfde dag; - u kunt reserveren tot maximaal 15 maanden vooraf.
Minimale huurperiode: - De minimale huurperiode bedraagt één (1) dag (behalve voor het aanbod 'Verhuur per uur' in bepaalde kantoren). 1 dag stemt overeen met vierentwintig (24) uur. Deze 24 uur omvat ook de tijd voor de inontvangstneming en terugbezorging van het voertuig. - Huurperiodes van minder dan 24 uur worden gefactureerd tegen de prijs van een volledige dag, behalve in bepaalde plaatsen waar verhuur per uur beschikbaar is. Voor bepaalde vouchers of promoties is een specifieke minimumperiode vereist. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden van de promotie of de voucher in kwestie.
Maximale huurperiode: - u kunt uw voertuig maximaal twaalf (12) maanden huren.

4. Tarieven

Uw prijsopgave voor het huren van een Europcar-voertuig omvat alle kosten en stemt overeen met uw reservatiecriteria. Deze prijsopgave omvat algemeen gezien de volgende elementen:
- De btw of lokale belasting - Toeslag jonge bestuurder - Toeslag luchthaven- of treinstation - Een onbeperkt aantal kilometers. Indien dit niet het geval is, wordt aangegeven hoeveel kilometers inbegrepen zijn en wat de prijs is voor bijkomende kilometers. - Deelname in de inschrijvingskosten - De Burgerlijke Aansprakelijkheid - De dekkingen voor schade aan het voertuig (CDW) en diefstal (TW) waardoor uw aansprakelijkheid wordt beperkt tot de niet-afkoopbare franchise. Dit bedrag kan in bepaalde landen worden gereduceerd door bij de huurtransactie te kiezen voor een bijkomende verzekering waardoor de franchise kan worden afgekocht.
De opsomming van deze kosten staat vermeld op de reservatiebevestiging. De tarieven zijn gegarandeerd voor de huurtransactie die bij de bevestigde reservatie behoort. Er kunnen bijkomende kosten in opgenomen zijn bovenop de basishuurprijs:
- Toeslag extra bestuurder: Zodra er bij een huurtransactie meer dan een bestuurder is, worden de tweede en/of de andere bestuurders beschouwd als extra bestuurders. Er geldt mogelijk een extra kost voor elke extra bestuurder. - Optionele uitrusting gekozen op het ogenblik van de reservatie - De toeslag 'Inontvangstneming voertuig buiten de openingsuren': Deze toeslag geldt in bepaalde landen en uitsluitend mits goedkeuring van het verhuurkantoor. Hiervoor vragen wij om rechtstreeks informatie in te winnen bij het betrokken kantoor. - De optie Volle brandstoftank: in bepaalde landen hebt u de mogelijkheid om vooraf te betalen om de tank te laten vullen wanneer u uw voertuig terugbezorgt. - Schade & diefstal: u bent financieel verantwoordelijk tot het bedrag van de vrijstelling indien u ingetekend heeft op deze dekking en tot de waarde van het voertuig indien U er niet voor heeft getekend.

5. Betaling / Betaalmiddelen / Waarborg bepalingen en voorwaarden

A Betaling
"Boek en Betaal nu" - Online boeking - Vooruitbetaling (betaling op het moment van de boeking):
Wanneer u kiest voor het "vooruitbetaald tarief" online, is betaling van het volledige geraamde bedrag van uw verhuring verschuldigd op het moment van de boeking.
"Boek en Betaal in het kantoor" - Betaling in het kantoor
U kan er ook voor kiezen om uw verhuring rechtstreeks in het kantoor te betalen. Gelieve op te merken dat bepaalde kredietkaartinstellingen mogelijk niet vertegenwoordigd zijn in het land waar de huur plaatsvindt. Om die reden raden we onze klanten aan om vooraf informatie in de "Europcar Specifieke Voorwaarden per Land" in te winnen over kredietkaarten die worden aanvaard.
B Betaalmiddelen
Er kan met de volgende betaalmiddelen worden betaald:
- Kredietkaart(en):
Kredietkaarten die gewoonlijk aanvaard worden door Europcar zijn: "American Express", "Diners Club", "Mastercard" en "Visa".
Waarschuwing:
- Kredietkaartbetaling(en) wordt/worden aanvaard in overeenstemming met de limieten die door de uitgever van uw kredietkaart zijn vastgelegd;
- De houder van de kredietkaart (bij een vooruitbetaalde boeking) moet de huurder zijn (de "Hoofdbestuurder" vermeld in de huurovereenkomst). De betrokken persoon moet zijn/haar kredietkaart (waarop precies dezelfde naam staat vermeld) voorleggen bij de "Inontvangstneming".
C Waarborg - Machtiging Transactie
Op het moment van de reservering en de "Inontvangstneming":
Gedurende het reserveringsproces en op het moment van "Inontvangstneming" zal u op de hoogte gebracht worden dat u naast de prijs die u betaalt voor de verhuring u ook een waarborg moet laten blokkeren. Het bedrag van deze waarborg wordt u gemeld nog voor het afsluiten van uw reservering. Dit bedrag zal bovendien bevestigd worden in uw reserveringsconfirmatiemail en op de huurovereenkomst. De Waarborgsom zal geblokkeerd staan op uw kredietkaart, maar wordt niet gedebiteerd.
Via deze machtigingsprocedure kan Europcar het uiteindelijke transactiebedrag veiligstellen en geblokkeerd vasthouden door een machtiging via de bank (nog voordat de huurperiode van start gaat). Hiermee wordt eveneens bevestigd dat de bankrekening van de kaarthouder geldig is en dat de uitgavelimiet niet is overschreden.
Algemeen kan worden gesteld dat de Waarborgsom gewoonlijk de dat de Waarborgsom de kosten van uw verhuring dekt en alle bijkomende kosten en diensten die u aangaat tijdens de verhuring.
De Waarborgsom blijft geldig voor de volledige duur van de overeengekomen huurperiode. Voor huurovereenkomsten van meer dan dertig (30) dagen, zal Europcar bij de bank van de kaarthouder voor elke bijkomende periode een nieuwe machtiging aanvragen.
Op het moment van "Terugbezorging":
Als het eindbedrag dat moet worden betaald voor de huur lager is dan het machtigingsbedrag bij de "inontvangstneming", dan mag er een bijkomende machtiging worden gevraagd om het verschuldigde bedrag te dekken.

6. Te vervullen huurvoorwaarden: Documenten en minimumleeftijd

Meer informatie over het rijbewijs en de documenten die bij een huurtransactie worden gevraagd vindt u in onze Algemene huurvoorwaarden.

7. Een reservatie veranderen: wijzigen/annuleren

U kunt een bevestigde onlinereservatie raadplegen, wijzigen of annuleren mits u rekening houdt met de tijdslimiet zoals gemeld in onze Algemene Huurvoorwaarden. U hoeft alleen te klikken op de link 'Een reservatie wijzigen / annuleren' in de Conciërge dienst of in het menu “Mijn europcar” sectie.
Denk erom dat u aangemeld moet zijn met hetzelfde Europcar-identificatienummer dat werd gebruikt voor de reservatie als u de reservatie wilt wijzigen, annuleren of verwijderen. Een reservatie die werd gemaakt of gewijzigd via de Reservatiecentrale, een reisbureau of met een ander Europcar-identificatienummer dan dat waarmee u zich hebt aangemeld, kunt u niet online wijzigen.
Voor annulatie/aanpassingen van uw reservatie gelden mogelijk kosten bij wijziging/annulering. (Meer details vindt u bij de Voorwaarden voor voorafbetaling, sectie 5).

8. Reserveringsbeleid

Het Europcar-kantoor (ophaalkantoor) moet binnen een bepaalde periode zoals hieronder gedefinieerd, de gevraagde voertuigcategorie zoals bevestigd op het moment van de boeking ter beschikking stellen, op voorwaarde dat de huurder aan de huurvoorwaarden voldoet. Indien de voertuigcategorie niet kan worden ter beschikking gesteld tijdens deze periode, zullen zonder extra kosten voor u alternatieve oplossingen worden aangeboden binnen het uur van aankomst.
8.1 Geen kredietkaartgegevens opgegeven: Indien u op het moment van de boeking uw debet-, krediet- of betaalkaartgegevens niet opgeeft, dan behoudt Europcar uw reservatie gedurende één (1) uur na het voorzien tijdstip van inontvangstneming. Europcar zal zich inspannen om de gevraagde voertuigcategorie ter beschikking te stellen na de periode van één uur en tot de reservatie wordt aangeduid als een "no-show" (bij het sluiten van het ophaalkantoor). Indien dit niet mogelijk is, dan zal u een alternatief worden aangeboden en, indien u ermee instemt, zal een andere voertuigcategorie worden voorgesteld en aangerekend (met mogelijk nieuwe tarieven), naar gelang u aan de huurvoorwaarden voldoet.
8.2 Kredietkaartgegevens gegeven: Indien u op het moment van de boeking uw debet-, krediet- of betaalkaartgegevens en bestuurders-ID (of alleen uw bestuurders-ID waarin uw kaartgegevens zijn opgeslagen) hebt opgegeven, dan moet het ophaalkantoor van Europcar de gevraagde voertuigcategorie ter beschikking stellen tot het sluiten van het kantoor of tot 12.00 uur ('s middags) op de dag volgend op het voorziene tijdstip van inontvangstneming voor kantoren die 24 uur per dag en 7 dagen per week open zijn. Indien u het voertuig niet komt ophalen tijdens de waarborgperiode, dan wordt mogelijk een no-show fee aangerekend. (Meer details over de "No-Show" fee, vindt u in paragraaf 9).
8.3 Vlucht- / Treinvertraging Voor verhuurkantoren in luchthavens en treinstations, wordt de reservatie gehandhaafd gedurende één (1) uur na de eigenlijke aankomst van de vlucht/trein, indien het vlucht- of treinnummer opgegeven werd bij de reservatie. Bij een vlucht of treinvertraging die de garandeerde periode overschrijdt, blijven we tot 1 uur na het eigenlijke moment van aankomst ter beschikking en in bepaalde huurkantoren in luchthavens / treinstations blijven we open tot maximaal 2 uur na het normale sluitingsuur. In dergelijke gevallen wordt mogelijk een toeslag voor dienstverlening buiten de openingsuren aangerekend.
8.4 Niet afhalen van het voertuig: "No show fee" Indien u uw reservatie tot maximaal 48 uur vóór het voorziene moment van afhaling niet annuleerde (zie "Een reservatie veranderen: wijzigen/annuleren", paragraaf 7) en uw voertuig niet ophaalt vóór de sluitingstijd van het kantoor (of vóór 12.00 uur 's middags op de dag volgend op het voorziene moment van afhaling voor kantoren die 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend zijn), dan zal Europcar een toeslag aanrekenen op uw kredietkaar (zie de Algemene Huurvoorwaarden per land en de Gids van Tarieven van het land van verhuur). Dit bedrag zal worden aangerekend ofwel in de plaatselijke valuta of in de valuta waarin uw kaart wordt gefactureerd waar van toepassing en tegen de wisselkoers en voorwaarden die gelden op het moment van de transactie.
8.5 Niet afleveren van het voertuig tijdens de gegarandeerde periode Indien de voertuigcategorie niet kan worden afgeleverd tijdens de gegarandeerde periode, dan biedt Europcar u: - Een upgrade zonder extra kosten; OF - Een downgrade (tegen het tarief van de categorie in kwestie) en een compensatie (zoals een upgradebon voor een toekomstige huur). Wanneer de aangeboden upgrade of downgrade niet aanvaardbaar zijn en geen voertuig in de gereserveerde categorie beschikbaar is binnen 1 uur van het voorziene moment van inontvangstneming, dan zal Europcar u het volgende alternatief aanbieden zonder u extra kosten aan te rekenen:

9. Overmacht

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn voor nalatigheid veroorzaakt door een geval van overmacht. Als "overmacht" wordt beschouwd - zoals gedefinieerd door de toepasbare wetgeving - elke onbedwingbare of onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de partij die het geval van overmacht ondergaat, die deze partij ervan weerhoudt om zijn verplichtingen na te komen.
Dus in het geval: - van een voorafbetaalde boeking, zal de transactie worden geannuleerd en het verhuurkantoor zal u het voorafbetaalde huurbedrag dat werd geïnd, terugbetalen. Het verhuurkantoor heeft dan geen verdere verplichtingen meer ten opzichte van de transactie;
- van een gegarandeerde reservatie, zal de reservatie vervallen, zal u geen No Show fee worden aangerekend en het verhuurkantoor heeft dan geen verdere verplichtingen meer ten opzichte van de transactie.

10. Geldend recht - Bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder Belgisch recht. Elk geschil tussen de contractpartijen volgens de in België afgesloten huurovereenkomst en dat niet in der minne geschikt kan worden, zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken en rechtshoven van het Brussels gewest, en indien van toepassing, het Vredegerecht van het kanton van Vorst.

11. Bescherming van de persoonlijke gegevens

Zie ons deel over de Bescherming van de persoonlijke gegevens.

12. Aanvragen van bijkomende informatie

In België kunt u rechtstreeks contact opnemen met het reservatieteam op het nummer 02/348.92.12, per fax op het nummer 02/344.12.13 of per e-mail naar BelgiumReservations@europcar.com.

13. Algemene voorwaarden Online Check-in

Online Check-in is een gratis dienst van Europcar voor een snellere huurprocedure in het verhuurkantoor.
Door Online Check-in te activeren kunt u:
- Europcar het papierwerk voor uw huur laten voorbereiden met bepaalde informatie over uw reservering (zoals uw creditcardgegevens voor de waarborg en klantgegevens) - sneller bediend worden in het huurkantoor, dankzij de speciale balie voor de Ready-service. De meeste voornaamste Europcar-kantoren hebben een aparte balie voor de Ready-service. Indien er echter geen aparte balie is, zullen Online Check-in-klanten voorrang krijgen.
U kunt Online Check-in bij uw reservering gebruiken indien:
- u ervoor gekozen heeft om online te betalen - u gereserveerd hebt met een Europcar-ID (u had zich aangemeld of u had uw Europcar-ID met succes aangemaakt tijdens de reservering). - u huurt in een van de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, België, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland. - u huurt in een deelnemend verhuurkantoor in een van deze landen (de dienst zal u alleen worden voorgesteld in de deelnemende verhuurkantoren) - er geen extra bestuurders werden toegevoegd bij de reservering (u kunt altijd nog bestuurders toevoegen in het kantoor zelf) - alle elementen van uw reservering bevestigd zijn. In het verhuurkantoor hoeft u alleen uw creditcard te tonen die u heeft gebruikt voor uw reservering, uw rijbewijs en een geldig identificatiebewijs. Dan nog uw huurovereenkomst ondertekenen en u kunt meteen de weg op!

14. Inwoners van de VS en Canada

Tarieven exclusief schadeverzekering (Collision Damage Waiver) en diefstalverzekering (Theft Waiver) worden enkel aan inwoners van de VS en Canada aangeboden wegens de dekking door kredietkaarten die beschikbaar is voor de houders van Amerikaanse en Canadese kredietkaarten.