Algemene voorwaarden voor voorafbetaling

Voorbetaling betekent dat u uw verhuring vooraf heeft betaald, op het ogenblik van de reservatie. Indien u uw verhuring voorafbetaald heeft, is de voorbetaling onderhevig aan Europcar’s huidige Algemene Huurvoorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd). Als u niet instemt met deze Voorwaarden, kan u uw reservering annuleren zoals aangegeven in artikel 5 hieronder. U bent altijd in de mogelijkheid om uw verhuring te boeken en deze te betalen aan de balie van het verhuurstation aan het geldend tarief.

1 - Tenzij een promotie het tegendeel specifieert zijn er op tarieven met vooruitbetaling geen kortingen mogelijk en deze tarieven zijn niet cumuleerbaar met een andere promotionele aanbieding. De Europcar Vooruitbetalingsbevestiging is niet overdraagbaar naar een derde. Enkel de titularis van de bankkaart die gebruikt werd bij de voorbetaling, heeft recht op de voorbetaalde tarieven.

2 - Tarieven zijn exclusief alle toeslagen van toepassing die niet expliciet vermeld worden als inclusief in de Europcar Vooruitbetalingsbevestiging, en enige andere optionele bijkomende diensten waarvoor de klant aansprakelijk zou zijn. Op het ogenblik van de inontvangstneming van het voertuig dient aan de Europcar-balie een geldige kredietkaart te worden getoond om de eventuele bijkomende toeslagen die niet begrepen zijn in het bedrag van de vooruitbetaling te dekken. Er zal een bankauthorisatie worden geblokkeerd op uw bankrekening bij het ophalen van de wagen, en pas wanneer de wagen wordt teruggebracht, zullen de overeenstemmende kosten worden gedebiteerd van deze kredietkaart.

3 - In sommige landen is mogelijk een niet-afkoopbare franchise van toepassing indien het voertuig gestolen ("TW") of beschadigd wordt ("CDW"), om gelijk welke reden, zelfs indien er gekozen werd voor een dekking tegen ongevallen en/of diefstal ("LDW")of indien deze in de huurprijs is inbegrepen.

4 - U kan uw reservering zonder extra kosten wijzigen tot 24 uur vóór de begindatum van de huurperiode door hiervoor gebruik te maken van het eerder gebruikte reserveringssysteem of door contact op te nemen met ons lokaal Call Center. Het wijzigen van een reservering kan een invloed hebben op de huurprijs en kan de uitgifte van een nieuwe Bevestiging van vooruitbetaling door Europcar noodzakelijk maken.

5 - U kan uw reservering annuleren door gebruik te maken van het eerder gebruikte reserveringssysteem of door contact op te nemen met ons lokaal Call Center. Annuleringen via de reserveringswebsite van Europcar gaan in op de dag en het tijdstip waarop de annulering effectief in het reserveringssysteem van Europcar is geregistreerd.
U kan uw voorbetaalde reservering als volgt annuleren:
  • - U kan uw reservering zonder extra kosten tot 48 uur vóór de begindatum van de huurperiode annuleren.
  • - Vooruitbetaalde reserveringen worden in geval van annulering op de dag waarop het voertuig wordt afgehaald of op zijn minst 48u voor de indienstname van het voertuig, integraal teruggestort na aftrek van de annuleringskosten
    volgens het land van verhuur (zie de Algemene Huurvoorwaarden per land en de Gids van Tarieven van het land van verhuur).
    Dit bedrag zal worden aangerekend ofwel in de plaatselijke valuta of in de valuta waarin uw kaart wordt gefactureerd waar van toepassing en tegen de wisselkoers en voorwaarden die gelden op het moment van de transactie.
  • In beide gevallen ontvangt u een annuleringsbevestiging.
  • - Indien u uw reservering niet geannuleerd heeft en u zich niet heeft aangeboden in het verhuurstation om het voertuig op te pikken wordt het bedrag van de voorafbetaling teruggestort na aftrek van een “no show” kost volgens het land van verhuur (zie de Algemene Huurvoorwaarden per land en de Gids van Tarieven van het land van verhuur). Dit bedrag zal worden aangerekend ofwel in de plaatselijke valuta of in de valuta waarin uw kaart wordt gefactureerd waar van toepassing en tegen de wisselkoers en voorwaarden die gelden op het moment van de transactie.

6 - Wordt de reservering niet volgens de bepalingen van artikel 4 gewijzigd, dan wordt voor de niet-gebruikte huurdagen geen enkel bedrag terugbetaald indien de huur vervroegd wordt beëindigd (d.w.z. indien de klant het voertuig vóór het einde van de afgesproken huurperiode terugbezorgt) of indien het voertuig laattijdig wordt opgehaald (d.w.z. indien de klant het voertuig niet op de begindatum van de huurperiode afhaalt) of in geval van een annulering na aanvang van de afgesproken huurperiode.

7 - Voor de huurtransacties zijn de algemene voorwaarden voor de Europcar-huurovereenkomst van toepassing die van kracht zijn in het land van verhuur op het ogenblik dat de bovengenoemde huurovereenkomst wordt afgesloten. De minimumleeftijd en de vereisten om een voertuig te besturen kunnen verschillen volgens land en voertuigtype. Voor meer informatie verwijzen we u naar de huurvoorwaarden die gelden in het land waar u huurt en die u hier kan terugvinden.

8 - Voorkeuren met betrekking tot het merk of model zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het ogenblik van uw verhuring

9 - De huurperiode wordt berekend per schijf van 24 uur, vanaf de inontvangstneming van het voertuig. Indien het voertuig langer wordt bijgehouden dan de voorziene periode, worden er, na een marge van 30 minuten, bijkomende huurdagen aangerekend volgens het publieke tarief dat van kracht is.

10 - De bestuurders worden erop gewezen dat alle gegevens vrijwillig worden verstrekt om de dienstverlening mogelijk te maken en opgeslagen worden in een computerdatabank die de klant te allen tijde kan raadplegen om hem/haar de mogelijkheid te bieden zijn/haar persoonlijke gegevens te verifiëren en te laten corrigeren via een verzoek aan de dienst Gegevensbeheer van Europcar in het land waar hij/zij woonachtig is.

11 - De huidige Algemene Voorwaarden voor Voorafbetaling zijn onderhevig aan het franse recht en zijn beschikbaar op www.europcar.com, een internetsite beheerd op frans grondgebied. Het frans recht is hier dus van toepassing.

12 - Indien u uw reservering heeft voorbetaald in de capaciteit van een zakelijke verhuring, worden mogelijke klachten behandeld door de belgische Rechtbank van Koophandel