VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE EUROPCAR-APPLICATIE
1) VOORWOORD 2) DOEL VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN 3) VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING OP DE DIENSTEN 4) ONLINE INSCHRIJVING 4.1) Gebruikersnaam en wachtwoord 4.2) Vereiste persoonsgegevens en documenten 4.3) Bijkomende bestuurder 4.4) Goedkeuring van de inschrijving 4.5) Persoonlijk gebruik van de inschrijving 5) ONLINE RESERVATIEPROCES 5.1 Online reservatie en stappen 5.2 Sluiten van de online reservatieovereenkomst 5.3 Reservatiegegevens 5.4 Wijziging, annulering of niet-benutting van de reservatie 5.4.1 Wijziging 5.4.2 Annulering en vergoeding voor ‘laattijdige annulering’ 5.4.3 Niet-benutting 5.4.4 Voertuigcategorie 6. BETALING 6.1 Aanvaarde betaalmiddelen 6.2 Betaling van de huurprijs 6.3 Factuur 7. ONLINE INCHECKEN 7.1 Criteria om voor online inchecken in aanmerking te komen 7.1.1 Het online incheckproces bestaat in 3 verschillende vormen: volledig, snel en beperkt online inchecken. 7.2 Waarborg 7.3 Reservatiebewijs met QR-code 8. CONTROLE VAN HET RIJBEWIJS 9. TOEGANG TOT HET VOERTUIG 10. AANVULLENDE INFORMATIE 11. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE 11.1 Regels die op de applicatie van toepassing zijn 11.2 Intellectuele eigendom 12.3 Links naar externe websites 12. GARANTIEVERKLARING 13. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 14. STOPZETTING VAN DE INSCHRIJVING 15. BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 17. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN 17.1 Bevoegde rechtbanken 17.2 Bemiddeling 18. VRAGEN OM INFORMATIE OF VERZOEKEN
VOORWOORD
Deze voorwaarden voor het gebruik van de diensten en de Europcar-applicatie (de ‘applicatie’) (de ‘gebruiksvoorwaarden’) zijn uitgegeven door Europcar International, S.A.S.U, een vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 110.000.000,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 13 boulevard de Berthier, Paris (75017), Frankrijk en dat is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 542.065.305 (‘Europcar’), en zijn van toepassing op consumenten voor persoonlijk gebruik en op vennootschappen en zelfstandigen voor professioneel gebruik (‘u’ of de ‘bestuurder’).
Naar Europcar en de bestuurder wordt hierna afzonderlijk verwezen als een ‘partij’ en gezamenlijk als de ‘partijen’.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de huur-, verzekerings- en beschermingsvoorwaarden die van toepassing zijn in het land van uw bestemming (samen de ‘huurvoorwaarden’) en het privacybeleid (elk van deze documenten is beschikbaar in de applicatie in de tab ‘legale informatie’).
De partijen komen overeen dat in geval van tegenstelling tussen deze gebruiksvoorwaarden en de huurvoorwaarden, deze gebruiksvoorwaarden voorrang hebben.
Tenzij in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft in geval van tegenstelling tussen deze gebruiksvoorwaarden en een toepasselijke B2B commerciële overeenkomst, die commerciële overeenkomst voorrang.
Door gebruiker van de applicatie te worden, verklaart u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt.
Europcar behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en de huurvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Telkens u via de applicatie een voertuig reserveert, moet u opnieuw bevestigen dat u met deze gebruiksvoorwaarden en de huurvoorwaarden instemt.
DOEL VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven (i) de voorwaarden voor de diensten van Europcar, die bestaan uit het verstrekken van informatie en het aanbieden van de diensten van Europcar op het vlak van autoverhuur en aanverwante producten (de ‘diensten’), en (ii) het gebruik van de applicatie waarmee u kunt inschrijven en van de diensten gebruik kunt maken.
De applicatie is geschikt voor gebruik op mobiele apparaten, mits die de recentste versie van het besturingssysteem iOS gebruiken.
VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING OP DE DIENSTEN
Om van de diensten gebruik te kunnen maken, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
U moet een geldig Europees of internationaal rijbewijs in Latijns schrift bezitten. Niet-Europese rijbewijzen moeten worden aangevuld met een nationale vergunning of een beëdigde vertaling daarvan. Meer informatie over beperkingen ten aanzien van het rijbewijs in het land van bestemming waar u een voertuig huurt, vindt u in de huurvoorwaarden per land door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren. U moet de minimumleeftijd voor het besturen van een voertuig in het land van bestemming waar u een voertuig huurt, hebben bereikt. U moet een aanvaard betaalmiddel op uw naam bezitten. U mag geen uitstaande schulden of verplichtingen jegens Europcar en zijn dochterondernemingen hebben. U moet over een functionerende en opgeladen smartphone met internettoegang beschikken, die compatibel is met de applicatie.
ONLINE INSCHRIJVING
Om van de diensten gebruik te kunnen maken, moet u zich via de applicatie online inschrijven bij Europcar.
Als u al over een geldige ‘Driver ID’ van Europcar beschikt, kunt u die gebruiken om online voertuigen te reserveren bij Europcar, maar u kunt om bijkomende informatie worden gevraagd.
Om uw online inschrijving bij Europcar te voltooien, moet u de volgende regels in acht nemen:
Gebruikersnaam en wachtwoord
U moet zich identificeren door uw e-mailadres of Driver ID (‘gebruikersnaam’) en wachtwoord in te voeren. U moet erover waken dat uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim worden gehouden. Met het oog op een betere beveiliging adviseert Europcar u om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.
Als u uw wachtwoord bent vergeten of verloren, of als uw wachtwoord is gestolen, kunt u in de applicatie een nieuw wachtwoord instellen door op ‘Wachtwoord vergeten?’ te klikken. Europcar stuurt u dan een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Vereiste persoonsgegevens en documenten
U wordt gevraagd:
Om de verplichte velden in te vullen met volledige en correcte persoonsgegevens (waaronder uw officiële en huidige woonplaats, telefoonnummer, rijbewijs enz.). U verbindt zich ertoe uw gegevens actueel te houden. U kunt uw persoonsgegevens bijwerken via de rubriek ‘Mijn profiel’. Europcar behoudt zich het recht voor om, indien u onvolledige of onjuiste persoonsgegevens opgeeft, uw inschrijving te weigeren of op te schorten. Europcar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten, lacunes of onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die u bij uw inschrijving hebt meegedeeld.
Om een kopie van beide zijden van uw geldige rijbewijs te verstrekken, die in uw profiel zal worden opgeslagen.
Om een foto van uzelf te maken in overeenstemming met de instructies in de applicatie, waarmee Europcar kan controleren dat u dezelfde persoon bent als op de foto op uw rijbewijs.
Bijkomende bestuurder Via de applicatie kunt u geen bijkomende bestuurder toevoegen. Als u een bijkomende bestuurder wilt toevoegen, moeten alle vereiste persoonsgegevens en documenten van de bijkomende bestuurder worden verstrekt aan het Europcar-kantoor. Personen die niet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst vermeld of geïdentificeerd zijn of die geen geldig rijbewijs kunnen voorleggen, zijn niet bevoegd om het voertuig te besturen.
Indien u een onbevoegde persoon toelaat het voertuig te besturen, wordt dit beschouwd als een schending van de voorwaarden en bent u aansprakelijk voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, schade die u en/of een onbevoegde persoon aanricht.
In dat geval is de onbevoegde bestuurder niet gedekt door enige verzekering of beschermingsproducten die u via Europcar bent aangegaan. Alleen de (wettelijk verplichte) verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig is dan van toepassing.
Goedkeuring van de inschrijving
Uw inschrijving wordt goedgekeurd na de online controle van uw identiteit door Europcar, die maximaal één (1) uur in beslag neemt. Als Europcar uw identiteit niet kan controleren, wordt uw inschrijving niet goedgekeurd en voltooid.
Zodra uw inschrijving is voltooid, stuurt Europcar u per e-mail een overzicht van uw inschrijving, inclusief een elektronisch exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden in een duurzame vorm.
Persoonlijk gebruik van de inschrijving Uw inschrijving is volstrekt persoonlijk, is niet overdraagbaar en mag niet worden gebruikt door derden. Als u derden toelaat om van uw inschrijving gebruik te maken, kan Europcar uw inschrijving schorsen en onmiddellijk alle reservaties die u had gemaakt, annuleren. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die Europcar door het gebruik van uw inschrijving door derden heeft geleden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor alle activiteiten waarvoor uw inschrijving wordt gebruikt, tenzij u bewijst dat er sprake is van frauduleus gebruik waarvoor u niet aansprakelijk bent.
5) ONLINE RESERVATIEPROCES
5.1 Online reservatie en stappen Via de applicatie biedt Europcar online reservatie aan van de hierna omschreven diensten, die worden verleend door zijn dochterondernemingen, franchisenemers en Global Alliance-partners wereldwijd. (i) Keuze van de diensten Kies in het online reservatieformulier uw huurcriteria, zoals uw gewenste huurdata, huurlocatie en voertuig. (ii) Beschikbaarheid en prijsraming Op basis van de criteria die u hebt ingevoerd, controleert Europcar de beschikbaarheid en prijzen van voertuigen en krijgt u informatie over mogelijke combinaties van beschikbare voertuigen en prijzen die aan uw wensen beantwoorden. Het resultaat van voormelde activiteit vormt geen aanbod vanwege Europcar voor de reservatie of verhuur in kwestie. De ‘controle van voertuigen en prijzen’ is een reservatiedienst. Vervolgens wordt u gevraagd om de combinatie te kiezen die het best aan uw behoeften tegemoetkomt. (iii) Opties en aanvullende verzekeringen en/of beschermingen toevoegen Nadat u de combinatie van uw voorkeur hebt gekozen, kun u opties of aanvullende beschermingen toevoegen door op de gewenste artikelen te klikken. Op voorwaarde van beschikbaarheid kunt u ook nadat uw reservatie is bevestigd en tot het ‘Online inchecken’ (maximaal 30 uur vóór afhaling), zonder extra kosten opties en/of aanvullende beschermingen toevoegen of verwijderen via de applicatie of door contact op te nemen met het callcenter van het land waar u een voertuig hebt gereserveerd (de contactgegevens van het callcenter zijn te vinden in de reservatievoorwaarden per land, die beschikbaar zijn op elke reservatiewebsite). In dat geval ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw wijziging. Zodra u online hebt ingecheckt, kunt u online geen opties en/of bijkomende verzekeringsdekkingen meer toevoegen of verwijderen, maar kunt u deze wijzigingen wel nog zonder extra kosten aanbrengen in het kantoor van onze Europcar-dochterondernemingen of franchisenemers. (iv) Gegevens van de bestuurder Indien u bent aangemeld, worden voor uw reservatie de persoonsgegevens gebruikt die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. Indien u niet bent aangemeld, wordt u gevraagd om de verplichte velden in te vullen met volledige en correcte persoonsgegevens (waaronder uw officiële en huidige woonplaats, telefoonnummer, rijbewijs enz.). (v) Overzicht van uw reservatie U kunt het overzicht van uw reservatie bekijken door op ‘Details van de reservatie’ te klikken. Vervolgens wordt u gevraagd om de voorwaarden te lezen en aanvaarden. (vi) Betalingsgegevens Voordat uw reservatie wordt voltooid, wordt u gevraagd om via de applicatie uw betalingsgegevens in te voeren. Merk op dat de betalingsmethodes die de dochterondernemingen en franchisenemers van Europcar aanvaarden, van land tot land kunnen verschillen. Meer informatie vindt u in de toepasselijke huurvoorwaarden. Merk op dat u uw reservatie ook kunt betalen in het Europcar-kantoor, maar dat u niettemin op het ogenblik van reservatie uw betalingsgegevens aan Europcar zult moeten verstrekken. Indien in uw betalingsgegevens een kredietkaart is opgenomen, moet die kredietkaart worden getoond aan de huurbalie in het Europcar-kantoor wanneer het voertuig wordt opgehaald en zal ze gebruikt worden voor de betaling van alle verschuldigde huurgelden en om een waarborg te verstrekken. (vii) Reservatieverzoek en -bevestiging Door alle verplichte velden in het reservatieproces in de applicatie in te vullen en de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke huurvoorwaarden te aanvaarden, dient u bij Europcar een reservatieverzoek in. Europcar behoudt zich het recht voor om uw reservatieverzoek te aanvaarden of te weigeren en afhankelijk te maken van de geslaagde betaling van de reservatie (in geval van vooruitbetaalde reservaties). Als uw reservatieverzoek wordt aanvaard, stuurt Europcar u een reservatiebevestiging met uw reservatienummer en een overzicht van uw reservatie, evenals een elektronisch exemplaar in een duurzame vorm van de gebruiksvoorwaarden en de huurvoorwaarden die op het huurvoertuig van toepassing zijn. Bij vooruitbetaalde reservaties geldt de bevestigingsmail ook als voucher, waarmee u het huurgeld kunt betalen aan de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar die het huurvoertuig verstrekt. Europcar raadt u aan het reservatieverzoek en de bevestiging te bewaren en erop toe te zien dat alleen u toegang hebt tot de reservatiebevestiging. 5.2 Sluiten van de online reservatieovereenkomst Uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en de huurvoorwaarden en de ontvangst van de e-mail met de reservatiebevestiging vormen het bewijs dat tussen u en Europcar een reservatieovereenkomst is gesloten. Daarom vragen we u te controleren of u elk van die documenten goed hebt ontvangen en met de klantendienst contact op te nemen indien dat niet het geval is. Door met u een reservatieovereenkomst te sluiten, verbindt Europcar zich ertoe op uw naam een voertuig te reserveren bij de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar in het land waar u een voertuig hebt gereserveerd. In geval van een vooruitbetaalde reservatie verbindt Europcar zich er ook toe u een reservatiebevestiging met het nummer van uw reservatie te bezorgen, die u kunt gebruiken om de prijs van het gereserveerde huurvoertuig te betalen aan de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar op de bestemming waar u een voertuig hebt gehuurd. Merk op dat u, wanneer u het voertuig ophaalt, een huurovereenkomst zult moeten sluiten met de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar in het land waar u een voertuig hebt gereserveerd, die instaat voor de uitvoering van de huurovereenkomst. De gegevens van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar die uw huurovereenkomst zal uitvoeren, worden eveneens vermeld in de huurvoorwaarden die bij de bevestigingsmail gevoegd worden.
5.3 Reservatiegegevens
5.3.1 Reservatiedatum: Europcar aanvaardt reservaties voor voertuigverhuur op dezelfde dag tot twee (2) uur vóór het gewenste huurtijdstip. Europcar aanvaardt reservaties voor voertuigverhuur vanaf vijftien (15) maanden vóór het gewenste huurtijdstip. 5.3.2 Minimale huurtermijn: De minimale huurtermijn bedraagt één (1) dag (uitzonderlijk kunnen in enkele Europcar-kantoren voertuigen per uur worden gehuurd). Eén (1) dag moet worden verstaan als een periode van vierentwintig (24) uur vanaf het in uw huurovereenkomst vermelde tijdstip waarop het voertuig is opgehaald. Het ophalen en terugbrengen zijn inbegrepen in die periode van 24 uur. Voertuigverhuur voor minder dan vierentwintig (24) uur wordt aangerekend tegen een volledig dagtarief, behalve op enkele plaatsen waar voertuigen per uur worden verhuurd. Sommige vouchers en promotarieven gelden slechts vanaf een bepaalde minimale huurtermijn. Meer informatie over minimale huurtermijnen vindt u in de huurvoorwaarden van het land waar u een voertuig huurt. 5.4 Wijziging, annulering of niet-benutting van de reservatie
5.4.1 Wijziging
Op voorwaarde van beschikbaarheid kunt u uw reservatie wijzigen tot het tijdstip waarop u het voertuig ophaalt of, indien u kiest voor ‘online inchecken’, tot 30 uur voordien. Wij wijzen u erop dat indien u uw reservatie wijzigt, nieuwe huurprijzen kunnen gelden, en dat u altijd hetzelfde communicatiekanaal moet gebruiken als u voor de reservatie hebt gebruikt. 5.4.2 Annulering en vergoeding voor ‘laattijdige annulering’ U kunt de reservatie kosteloos annuleren tot het uiterste tijdstip vermeld in de huurvoorwaarden van het land waar u een voertuig huurt. Als u uw reservatie na dat tijdstip annuleert, wordt uw vooruitbetaalde reservatie volledig terugbetaald na aftrek van een vergoeding voor ‘laattijdige annulering’, die afhankelijk is van het land waar u een voertuig huurt (meer informatie vindt u in de Prijslijst door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren). Dit bedrag wordt aangerekend in de lokale munteenheid of in uw facturatiemunteenheid, indien van toepassing, en tegen de wisselkoers en voorwaarden die gelden op het ogenblik van de transactie. Om uw reservatie te wijzigen of annuleren, moet u aangemeld zijn met hetzelfde Europcar-profiel als waarmee de reservatie werd gemaakt. Indien uw reservatie werd gemaakt via een indirect kanaal (zoals een makelaar), kunt u uw reservatie importeren door uw reservatiegegevens in te voeren. Anders kunt u uw reservatie niet via de applicatie wijzigen of annuleren.
5.4.3 Vergoeding voor niet-benutting
Als u uw reservatie niet hebt geannuleerd en niet naar het Europcar-kantoor komt om uw voertuig op te halen, wordt uw vooruitbetaalde bedrag terugbetaald na aftrek van een vergoeding voor ‘niet-benutting’, die afhankelijk is van het land waar u een voertuig huurt (meer informatie vindt u in de Prijslijst door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren). Dit bedrag wordt aangerekend in de lokale munteenheid of in uw facturatiemunteenheid, indien van toepassing, en tegen de wisselkoers en voorwaarden die gelden op het ogenblik van de transactie.
Als u uw reservatie niet hebt vooruitbetaald, wordt de vergoeding voor ‘niet-benutting’ aangerekend via het betaalmiddel dat u in uw betalingsgegevens hebt opgegeven.
5.4.4 Voertuigcategorie
Het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar waar u het voertuig ophaalt, levert de gevraagde en bij reservatie bevestigde voertuigcategorie.
Indien voormeld kantoor de gevraagde voertuigcategorie niet kan leveren, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, door mechanische problemen of laattijdige inlevering door voorgaande klanten, levert de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar u zonder meerprijs een voertuig van een hogere categorie, afhankelijk van de beschikbaarheid van het wagenpark van Europcar op die dag.
6 BETALING
6.1 Aanvaarde betaalmiddelen
Wij wijzen u erop dat de regels met betrekking tot de aanvaarde betaalmiddelen verschillen naargelang het land waar u een voertuig huurt. Wij raden u aan om voor meer informatie over de aanvaarde betaalmiddelen de huurvoorwaarden te controleren die in het land waar u een voertuig huurt van toepassing zijn. De meeste dochterondernemingen en franchisenemers van Europcar aanvaarden:
Kredietkaart(en): kredietkaarten die pre-autorisatie toelaten (onder meer een waarborg en de prijs van uw huurvoertuig). Merk op dat betaling met kredietkaarten wordt aanvaard in overeenstemming met de limieten die de uitgever van uw kredietkaart toestaat. Doorgaans aanvaarde kredietkaarten zijn ‘Visa’, ‘Mastercard’, ‘American Express’, ‘Diners Club’ en ‘JCB’. Contant/cheque: betaling in contanten of per cheque is alleen mogelijk in een kantoor van Europcar (merk op dat u alsnog verzocht kunt worden om een kredietkaart te verstrekken voor de waarborg): - voor binnenlandse voertuigverhuur; - voor de verhuur van voertuigen die behoren tot de ‘laagste categorieën’ (zoals ‘Mini’ of ‘Economy’). Meer informatie over welke betaalmiddelen worden aanvaard in het land van bestemming waar u een voertuig huurt, vindt u in de huurvoorwaarden per land door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren. 6.2 Betaling van de huurprijs
Europcar biedt u de mogelijkheid om (i) uw reservatie vooruit te betalen of (ii) uw reservatie te betalen in het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar:
Vooruitbetaalde reservatie: u moet het volledige geraamde bedrag van de huurprijs betalen bij reservatie. De kredietkaart die wordt gebruikt voor de reservatie en bij het ‘online inchecken’ moet op dezelfde naam staan als uw rijbewijs. Betaling in het Europcar-kantoor: u betaalt de huurprijs rechtstreeks aan het Europcar-kantoor. 6.3 Factuur Meer informatie over uw factuur vindt u in de huurvoorwaarden per land door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren. 7) ONLINE INCHECKEN
7.1 Criteria om voor online inchecken in aanmerking te komen
Vanaf 30 uur vóór de datum waarop u uw voertuig zult ophalen, krijgt u een uitnodiging om online in te checken, zodat de dochteronderneming, franchisenemer of Global Alliance-partner van Europcar uw huurovereenkomst al kan opmaken en de sleutels van het voertuig kan klaarleggen.
Uw reservatie komt in aanmerking voor online inchecken als: - u op de knop ‘Online inchecken activeren’ hebt geklikt; - alle elementen van uw reservatie werden bevestigd. - Indien u bij reservatie bijkomende bestuurders hebt toegevoegd, kunt u online inchecken, maar moet de bijkomende bestuurder nog inchecken in het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar. 7.1.1 Het online incheckproces bestaat in 3 verschillende vormen: volledig, beperkt en snel online inchecken ‘Volledig online inchecken’ is alleen beschikbaar voor voertuigverhuur in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het VK en Zwitserland.
Door volledig online inchecken te activeren, verleent u de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar in kwestie toelating om op uw kredietkaart een waarborg te blokkeren (zie artikel 7.2 ‘Waarborg’ hierna).
Na afloop van het volledig online inchecken ontvangt u een reservatiebewijs, waarmee u in het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar uw reservatie kunt aantonen. Zodra uw reservatie is aangetoond, kunt u doorgaan naar het loket voor snelle verwerking, waar u een huurovereenkomst tekent en de sleutels van het voertuig in ontvangst neemt. Met ‘Beperkt online inchecken’ kunt u uw reservatie controleren en voltooien in de Europcar-applicatie als u een voertuig huurt in Australië, Nieuw-Zeeland of een van de landen waar Europcar zijn diensten verleent via een netwerk van franchisenemers. Europcar stuurt u geen reservatiebewijs. In het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer wordt u gevraagd om een waarborg op uw kredietkaart toe te staan en wordt u doorverwezen naar het gewone loket. ‘Snel online inchecken’ geldt voor zakelijke klanten (B2B) (werknemers van een onderneming waarmee Europcar een B2B commerciële overeenkomst heeft gesloten) die gebruikmaken van een specifiek betaalmiddel, zoals een Full Credit-voucher, een bedrijfskaart zoals AMEX, een oplaadkaart van Europcar, een bestelbonnummer (‘BHPO’) of een Virtual Card. Door snel online inchecken te activeren, verleent u Europcar toelating om een waarborg te blokkeren op uw kredietkaart of om uw betaalmiddel te gebruiken voor eventuele bijkomende kosten (zie artikel 7.2 ‘Waarborg’ hierna).
Na afloop van het snel online inchecken ontvangt u een reservatiebewijs, waarmee u in het kantoor van Europcar uw reservatie kunt aantonen. Zodra uw reservatie is aangetoond, kunt u doorgaan naar het loket voor snelle verwerking, waar u een huurovereenkomst tekent en de sleutels van het voertuig in ontvangst neemt.
7.2 Waarborg
Bij volledig of snel online inchecken binnen 30 uur voordat u het voertuig ophaalt, wordt u om een waarborg gevraagd in de vorm van een pre-autorisatie aan uw bank. Bij ‘beperkt online inchecken’ of als u niet online incheckt, wordt u in het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar in kwestie gevraagd om een waarborg op uw kredietkaart toe te staan. Die waarborg is bedoeld om eventuele bijkomende kosten te dekken die zich tijdens de huur van het voertuig kunnen voordoen. Zij bevestigt ook dat uw bankrekening geldig is en u de beschikbare uitgavenlimiet niet overschrijdt. Het bedrag van de waarborg wordt geblokkeerd (niet gedebiteerd) op uw kredietkaart. Als u uw reservatie vooruitbetaald hebt via een website van Europcar, is het op uw kredietkaart geblokkeerde bedrag het bedrag van de waarborg.
Als u uw reservatie vooruitbetaald hebt via een externe website (zoals van een makelaar), is het op uw kredietkaart geblokkeerde bedrag het bedrag van de waarborg, vermeerderd met een raming van de huurprijs van de opties.
Als u beslist om uw reservatie niet vooruit te betalen, wordt u in het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar bij het ophalen van uw voertuig gevraagd om het bedrag van de waarborg, vermeerderd met de huurprijs van het voertuig en eventuele toebehoren, aanvullende diensten, bijkomende bestuurders of verzekeringen en beschermingen waarop u beslist in te tekenen voordat u het voertuig ophaalt. De waarborg bedraagt € 300 (of £ 250 of het equivalent daarvan in de lokale munteenheid) voor de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland. Meer informatie over het bedrag van de waarborg in andere landen vindt u in het ‘Waarborgbeleid’ in de applicatie, of in de huurvoorwaarden van het land in kwestie. De huurvoorwaarden per land vindt u hier. Het bedrag van de waarborg wordt in elk geval in herinnering gebracht tijdens het online inchecken en in de e-mail ter bevestiging van de reservatie.
8) CONTROLE VAN HET RIJBEWIJS Als u zich hebt ingeschreven via de Europcar-applicatie, controleert Europcar uw rijbewijs online. Als u zich niet hebt ingeschreven, controleert Europcar uw rijbewijs in het Europcar-kantoor. U wordt verwittigd: Als Europcar uw rijbewijs niet online kan controleren en nakijken. In dat geval wordt uw inschrijving aangemaakt, maar niet gecontroleerd, en wordt u doorverwezen naar het kantoor van een dochteronderneming of franchisenemer van Europcar om uw rijbewijs te laten controleren en nakijken. (ii) Als uw rijbewijs bijna verstrijkt. In dat geval moet u via uw profiel een nieuw rijbewijs verstrekken. Als u geen nieuw rijbewijs verstrekt, behoudt Europcar zich het recht voor om uw inschrijving te schorsen en uw lopende reservaties te annuleren. Alvorens een voertuig te kunnen huren, moet u verklaren dat u tijdens de volledige huurtermijn over een geldig rijbewijs beschikt. U erkent dat u zich door valse verklaringen af te leggen blootstelt aan strafrechtelijke vervolging. U verbindt zich ertoe Europcar op de hoogte te brengen van alle omstandigheden die een beperking van uw rijbewijs tot gevolg hebben. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn een intrekking of beperking van uw rijbewijs, een rechterlijk stuurverbod of de tijdelijke inbeslagname of confiscatie van uw rijbewijs. Europcar en zijn dochterondernemingen of franchisenemers hebben eveneens te allen tijde het recht om uw rijbewijs te controleren. 9) TOEGANG TOT HET VOERTUIG Voorafgaand aan de ophaaldatum wordt u verzocht om uw reservatie bij het kantoor van de dochteronderneming of franchisenemer van Europcar op te halen door: de QR-code van uw reservatiebewijs te scannen; uw reservatienummer in te voeren; uw naam en voornaam op te geven. Zodra uw reservatie is aangetoond, kunt u doorgaan naar het juiste loket, waar u uw reservatie voltooit en een huurovereenkomst tekent.
10) AANVULLENDE INFORMATIE
Alle informatie over: de diensten die bij uw huurvoertuig zijn inbegrepen vergoedingen of kosten die u mogelijk verschuldigd zult zijn het brandstofbeleid het schadebeleid de onderhoudsregels voor een voertuig verplichtingen ten aanzien van het voertuig verzekeringen en bijstand
vindt u in de huurvoorwaarden per land door hier te klikken en het land waar u een voertuig huurt te selecteren.
11) GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE
11.1 Regels die op de applicatie van toepassing zijn
U verbindt zich ertoe:
11.1.1 de applicatie niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die de rechten van Europcar of derden kunnen schaden, en in het bijzonder de applicatie niet te gebruiken om informatie te verspreiden die schadelijk, onwettig, ongepast, discriminerend of beledigend voor Europcar of derden is; 11.1.2 uw persoonsgegevens in uw profiel actueel te houden; 11.1.3 in uw profiel geen onjuiste persoonsgegevens of vervalste documenten te verstrekken; 11.1.4 geen foto’s of inhoud te publiceren waarin wordt aangezet tot geweld, die bedreigend zijn, die van pornografische of pedofiele aard zijn, die naaktbeelden of zinloos geweld bevatten of die meer in het algemeen strafrechtelijk kunnen worden bestraft; 11.1.5 uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet mee te delen aan derden en niemand toe te laten om van uw profiel gebruik te maken of iets te doen dat de beveiliging ervan in het gedrang kan brengen; 11.1.6 de diensten niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bedoeld; 11.1.7 de toegang tot de applicatie niet te verstoren en de applicatie niet te wijzigen of te gebruiken om virussen te verzenden, cyberaanvallen te plegen enz.; 11.1.8 geen octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, databaserechten of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit te schenden.
Europcar behoudt zich het recht voor om, als u een inbreuk op deze regels of meer in het algemeen op deze gebruiksvoorwaarden begaat of als Europcar te goeder trouw van mening is dat zulks redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of het eigendom van Europcar of derden te beschermen, uw inschrijving en eventuele lopende reservaties onmiddellijk op te schorten of te annuleren. 11.2 Intellectuele eigendom
De auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten op de applicatie en alle gegevens zijn het eigendom van Europcar, tenzij is aangegeven dat zij aan derden toebehoren. De naam Europcar en alle andere handelsmerken, logo’s of grafische elementen van Europcar die in de applicatie worden getoond, zijn geregistreerde handelsmerken van Europcar of zijn verbonden ondernemingen. Andere namen van producten, bedrijven of diensten die in de applicatie worden getoond, kunnen een handelsmerk van hun respectieve eigenaars zijn. Er wordt u geen recht of vergunning verleend om enig handelsmerk te gebruiken en u stemt er dienovereenkomstig mee in de inhoud van de applicatie en/of de in de applicatie aangeboden producten en diensten noch geheel, noch gedeeltelijk te wijzigen, verhuren, leasen, lenen, verkopen, verspreiden of gebruiken om afgeleide werken te maken.
11.3 Links naar externe websites Op verschillende plaatsen op de websites van Europcar en in deze applicatie kunt u worden verwezen naar andere websites die niet de praktijken voor gegevensbescherming van de websites van Europcar toepassen. Wanneer u een link naar deze websites volgt, zijn de praktijken voor gegevensbescherming van de websites van Europcar niet langer van toepassing. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van alle externe websites te lezen om inzicht te krijgen in hoe zij uw gegevens verzamelen, gebruiken en verspreiden.
12) GARANTIEVERKLARING 12.1.1 U gebruikt de applicatie op eigen risico. Deze applicatie wordt verstrekt ‘in de staat waarin zij zich bevindt’ en ‘naar beste vermogen’. Europcar garandeert noch beweert dat (i) de applicatie aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de applicatie vrij van onderbreking, tijdig, veilig of foutloos zal werken, (iii) de resultaten die met het gebruik van de applicatie worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u via de diensten aankoopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, en (v) eventuele fouten zullen worden rechtgezet. 12.1.2 U draagt de volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw smartphone of gegevensverlies als gevolg van het gebruik van de applicatie. Geen van de adviezen of inlichtingen die u mondeling of schriftelijk van Europcar of via of van de applicatie verkrijgt, doet enige garantie of andere verplichting ontstaan die niet uitdrukkelijk in de desbetreffende gebruiksvoorwaarden is vermeld. 12.1.3 Hoewel redelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid en integriteit van draadloze internetverbindingen en netwerktoegangen te beschermen, kan Europcar niet garanderen dat het gebruik van een draadloze verbinding veilig zal zijn. Dienovereenkomstig stemt u ermee in om dergelijke diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico te gebruiken en erkent u dat u de volledige aansprakelijkheid draagt voor eventuele schade aan uw smartphone of verliezen van gegevens die eruit voortvloeien. Voor zover als wettelijk toegestaan wijst Europcar uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden en andere waarborgen van enige aard af, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, elke impliciete waarborg van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel en alle waarborgen met betrekking tot de levering van de diensten met redelijke voorzorg en vaardigheid of met betrekking tot de niet-schending van enig intellectueel eigendomsrecht. 13) AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 13.1 In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn enkele van de in dit artikel uiteengezette beperkingen mogelijk niet van toepassing. 13.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan met name afbreuk doen aan uw wettelijke rechten of enige aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van Europcar uitsluiten of beperken. U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar, zijn directieleden, bestuurders en werknemers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele of gevolgschade, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, winstderving, verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie. 13.3 U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor (i) het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de applicatie; (ii) de kosten voor de verwerving van plaatsvervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die werden aangekocht of verkregen of berichten die werden ontvangen of transacties die werden aangegaan via of vanuit de applicatie; (iii) onrechtmatige toegang tot of wijziging van uw berichten of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van enige derde in de applicatie. 13.4 U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar niet aansprakelijk kan worden gesteld indien de persoonsgegevens die u hebt verstrekt onnauwkeurig, onwettig of ontoereikend zijn of indien het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens schade veroorzaakt. 13.5 U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig defect aan uw smartphone en internetverbinding. 13.6 U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar niet aansprakelijk kan worden gesteld indien de uitvoering van een van zijn verplichtingen wordt verhinderd of vertraagd door een geval van overmacht 13.7 U verklaart uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Europcar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schendingen van de wetgeving van een buitenlands land van waaruit de applicatie wordt gebruikt. 14) STOPZETTING VAN DE INSCHRIJVING U kunt uw inschrijving te allen tijde stopzetten door Europcar daar schriftelijk kennis van te geven. Daartoe klikt u op ‘Contact met ons opnemen’ in de applicatie of op de website van Europcar. Europcar zal uw inschrijving beëindigen en u zult niet langer in staat zijn om een voertuig te reserveren via de applicatie. Een stopzetting van uw inschrijving annuleert ook uw lopende reservatie(s). 15) BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Ons privacybeleid voor de applicatie vindt u hier: Privacybeleid voor de Europcar-applicatie 16) OVERMACHT
Geen der partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden door een geval van overmacht. Onder overmacht wordt, zoals omschreven in de toepasselijke regelgeving, elke onweerstaanbare of onvoorzienbare gebeurtenis verstaan die buiten de wil van de partij die er het slachtoffer van is deze partij verhindert haar verplichtingen na te komen.
17) TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN U kunt zich enkel op de aansprakelijkheid van Europcar beroepen met betrekking tot de verplichtingen van Europcar die voortvloeien uit het reservatieproces (zoals beschreven in artikel 5.2), aangezien Europcar geen partij is bij enige andere verplichting die de dochteronderneming of franchisenemer bij het online inchecken of het verhuren van het voertuig aangaat, met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. De Klant moet alle klachten of vorderingen dienaangaande richten tot de dochteronderneming of franchisenemer in kwestie. 17.1 Bevoegde rechtbanken Deze gebruiksvoorwaarden moeten worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. Indien een geschil ontstaat in verband met deze gebruiksvoorwaarden, de interpretatie en gevolgen ervan of de stukken waarmee zij worden aangevuld of gewijzigd, moet u contact opnemen met Europcar teneinde te trachten een minnelijke regeling te treffen. Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, kunt u uw vordering aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van uw verblijfplaats of de plaats waar u woonplaats hebt gekozen indien u een consument (of daarmee gelijkgestelde persoon) bent, of de rechtbank van Parijs in alle andere gevallen. 17.2 Bemiddeling Nadat u alle interne middelen in het kader van deze gebruiksvoorwaarden hebt uitgeput en een termijn van een maand is verstreken waarin u van Europcar geen of een onbevredigend antwoord hebt ontvangen, kunt u uw geschil voorleggen aan de bemiddelaar van de Franse Commission de Médiation Franchise-Consommateurs door het klachtenformulier in te vullen op de volgende website: http://www.franchise-fff.com/fff/mediation-franchise-consommateurs.html 18) VRAGEN OM INFORMATIE OF VERZOEKEN Voor alle bijkomende informatie over uw reservatie en voor alle verzoeken voorafgaand aan uw aankomst in het Europcar-kantoor, kunt u contact opnemen met het reservatiecentrum van uw land van verblijf of het land van bestemming waar u een voertuig huurt. U kunt ook met ons contact opnemen door hier te klikken.