Algemene voorwaarden

 

Privacybeleid

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Europcar NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 231 Louizalaan, 1050 Elsene, België, is de "Gegevensbeheerder" van uw persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via deze website, onze mobiele applicaties of onze verhuurkantoren om u mobiliteitsoplossingen aan te bieden.

De termen "Europcar", "wij", "ons" of "onze" die wij in dit beleid gebruiken, verwijzen naar Europcar SA. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, is Europcar SA de "Gegevensbeheerder".

Europcar SA maakt deel uit van de Europcar Mobiliteitsgroep. De term "onze groep" verwijst naar de Europcar Mobiliteitsgroep.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, verbinden wij ons ertoe om deze gegevens in overeenstemming met dit beleid te gebruiken.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Als aanbieder van mobiliteitsoplossingen verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën Persoonsgegevens in verband met deze website en onze mobiele applicaties en om u onze producten en diensten te kunnen leveren.

Onder Persoonsgegevens verstaan wij niet alleen gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, maar ook gegevens waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd.

De categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze diensten en het gebruik van onze website en onze mobiele applicaties omvatten het volgende:

- Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, postadres, rekeningidentificatiecode,

- Indien van toepassing, identificatiegegevens van extra bestuurder(s): naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres,

- Uw rijbewijs en dat van eventuele extra bestuurder(s),

- Betalingsgegevens: rekeningnummers, kaartnummers, enz.

- Financiële gegevens: facturen van uw klanten,

- In voorkomend geval, gegevens met betrekking tot verkeersovertredingen

- Informatie over uw vlucht in het geval dat de ophaallocatie van uw voertuig een luchthaven is,

- Gegevens met betrekking tot de reservering van uw voertuig, met name om de getrouwheidsprogramma's waarvan u lid zou zijn te voeden.

- Gegevens met betrekking tot uw navigatie op onze website of onze mobiele applicaties;

- Gegevens met betrekking tot uw tevredenheidsenquêtes of uit uw interacties op onze speciale sociale media pagina's

- Spraak-, audiovisuele en elektronische gegevens: opnames van uw communicatie per e-mail, chat of telefoon met onze klantenservice;

- Informatie verzameld via ons verbonden voertuig (indien het voertuig dat u huurt een verbonden voertuig is): status van het voertuig, informatie over schade of ongevallen, prestatiegegevens van het voertuig, operationele en diagnostische gegevens, informatie over het aantal afgelegde kilometers, acceleratie- en remsnelheden, brandstofverbruik en brandstofniveaus, bandenspanning, kilometerstand, locatie van het voertuig en andere informatie over het voertuig. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van de aangesloten voertuigen van Europcar, kunt u het specifieke privacybeleid https://www.europcar.com/files/live/sites/erc/files/connected-cars/privacy-policy.pdf raadplegen.

- Gegevens met betrekking tot cookies en andere soortgelijke technologieën. Voor informatie over het gebruik van cookies, gelieve ons beleid https://www.europcar.be/nl/algemene-vorwaarden/cookiebeleid te raadplegen.

Wij verzamelen de meeste van uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden, waaronder de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het beheer van boetes voor verkeersovertredingen.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Doeleinden van de verwerking

Rechtsgrondslag van de verwerking

De creatie en het beheer van uw klantenrekening

Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van onze website of onze mobiele applicaties.

Het beheer van uw reservatie en huurcontract, in het bijzonder voor:

- uw reservering te bevestigen, te wijzigen of te annuleren;

- om met u te communiceren over uw reservering en huur (bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over uw reservering en huur, om u herinneringsberichten te sturen voordat u uw voertuig terugbrengt, om uw vragen of suggesties te beantwoorden);

- uw huur beheren;

- uw betalingen en facturen beheren;

- de inning van verschuldigde bedragen beheren (met inbegrip van latere kosten zoals boetes voor verkeersovertredingen, of vergoeding van schade aan het voertuig);

- claims beheren;

- de aankoop en het beheer van de verzekering voor uw voertuig; 

- aankoop en beheer van verzekeringen voor uw voertuig

Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het huurdienstencontract dat u met ons sluit. 

U kunt ervoor kiezen om uw creditcard te registreren voor uw toekomstige boekingen.

  1. De controle van uw rijbewijs 

  2. Deze validatie kan worden uitgevoerd (i) handmatig door onze klantendienst of (ii) met behulp van een gezichtsherkenningsapparaat.

(i) Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het huurdienstencontract dat u met ons sluit.

(ii) Het gebruik van de gezichtsherkenningsoplossing is gebaseerd op uw toestemming.

Bestrijding van kredietkaartfraude

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om onszelf te beschermen tegen creditcardfraude. This processing is based on our legitimate interest in protecting ourselves against credit card fraud.

het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om uw ervaring met onze producten/diensten te verbeteren

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om de behoeften van onze klanten beter te leren kennen en om onze diensten en klantenservice te verbeteren. 

Chatten in real time op onze website.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om vragen van gebruikers over onze producten en diensten te beantwoorden.

Het uitvoeren van business development en marketing activiteiten, inclusief:

i- het versturen van e-mails en sms-berichten over speciale aanbiedingen en promoties;

ii- het vastleggen van uw huurgeschiedenis om u onze producten en diensten voor te stellen wanneer u nieuwe boekingen zoekt of om u speciale aanbiedingen en voordelen te sturen;

iii- het beheren van uw loyaliteitsprogramma en lidmaatschapskaart;

iv- het organiseren van wedstrijden en prijstrekkingen;

v - het verzenden van e-mails over een boeking die wij niet hebben voltooid of over de status van uw boekingsaanvragen;

vi - het beheer en de bijwerking van de prospectdatabank.

Onze commerciële en marketingactiviteiten, d.w.z. het verzenden van commerciële berichten om onze producten en diensten te promoten (i t/m iv), zijn afhankelijk van uw toestemming.

Indien u reeds klant bij ons bent, kunt u commerciële berichten ontvangen voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke wij reeds aan u hebben geleverd. 

Het verzenden van deze berichten zal gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang om te communiceren over onze producten en diensten.

Verwerkingsactiviteiten in categorie (v) zijn gebaseerd op ons rechtmatig belang om het reserveringsproces voor onze klanten te vereenvoudigen en te versnellen.

De onder categorie vi) vallende verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op ons rechtmatig belang om ons prospectbestand te beheren. 

Het beheer van boetes voor verkeersovertredingen, in het bijzonder voor:

- de identiteit van de op het huurcontract vermelde hoofdbestuurder doorgeven aan het Nationaal Agentschap voor de geautomatiseerde verwerking van inbreuken ;

Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen, met name artikel 67 TER van de Wegenverkeerspolitiewet.

Het beheer en het bijhouden van een lijst van cliënten met bepaalde contractuele risico's, met betrekking tot:

- betalingsincidenten die tot gerechtelijke procedures hebben geleid;

- verkeersongevallen of herhaaldelijke beschadigingen of onbeleefdheden jegens onze werknemers;

- het gebruik van onze voertuigen in strijd met de algemene huurvoorwaarden

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name ons belang om onze rechten te doen gelden, om risico's en fraude in verband met de uitvoering van uw huurovereenkomst te voorkomen, om onbeschoftheden jegens onze werknemers te voorkomen en te beheren.

In dit verband streven wij naar een billijk evenwicht tussen de noodzaak om uw Persoonsgegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien u op deze lijst van risicocliënten voorkomt, zal uw reserveringsaanvraag worden afgewezen. U kunt deze beslissing aanvechten door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@europcar.com 

Videobewaking op onze terreinen

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van goederen en personen in onze stations te waarborgen, door een afschrikkend effect of om de daders van schade, diefstal of agressie te kunnen identificeren.

Analyse van navigatiegegevens op onze website en mobiele applicaties

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om onze producten en diensten te verbeteren.

 

 

4. Who are the recipients of your Personal Data?

4.1 Categorieën van ontvangers

Indien nodig, kunnen uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld

a. aan onze werknemers, onze gevolmachtigde vertegenwoordigers, andere bedrijven van onze Groep en ons franchisenetwerk, onze agenten en tussenpersonen die gemandateerd zijn om u onze producten en diensten te leveren;

b. aan onze onderaannemers, met name onze IT-dienstverleners voor hosting, onderhoud of ontwikkeling, die ons helpen u onze producten en diensten te leveren of incassobureaus die ons helpen onbetaalde bestellingen te innen. Dit kunnen entiteiten zijn die deel uitmaken van onze Groep of externe dienstverleners;

c.aan onze verzekeringsmaatschappijen voor de aankoop en het beheer van verzekeringen voor uw voertuig;

d. reclamebureaus, marketingbureaus, sociale netwerk- en digitale bureaus om ons te helpen reclame-, marketing- en verkoopcampagnes uit te voeren en om de doeltreffendheid van deze campagnes te analyseren

e. met betrekking tot de informatie die nodig is voor de verwerking van boetes, aan de verkeerspolitie of aan haar buitenlandse tegenhangers in het geval van boetes begaan in het buitenland;

f. met betrekking tot de verwerkte informatie voor het beheer en de bijwerking van de lijst van personen die bepaalde contractuele risico's inhouden, aan de Belgische Vereniging voor Autoverhuur met het oog op de pooling ervan onder de leden-vennootschappen van deze Verhuurbranche.

g. aan onze partners of aan partners van onze groep, met name om u in staat te stellen getrouwheidspunten te verzamelen wanneer u lid bent van hun programma:

Lijst van partners van Europcar SA:

- Carrefour

- Rail 1

- UFBE

- VIW -

Conciergerie Hotel Staff Rate

- Electrabel

- Confederatie Bouw

Lijst van partners van de Europcar Mobiliteitsgroep:

- AAdvantage

- Accor Hotel

- Aeroflot

- Air Europa

- American Express Rewards

- Asia Miles

- Biglife SDN BHD (Air Asia)

- Delta Airlines Ecos Mobility & Hospitality Private Limited

- Emirates SkyWard

- Finnair Plus

-Fly SAS

- Flying Blue

- Gulf Air Falcon Flyer

- Lufthansa Melia Rewards

- Miles & More

- Oman Air Sindbad

- Qatar Privilege Club

- Radisson Rewards

- Routes Car Rental

- Royal Air Maroc

- Shouqi Car Rental & Leasing Limited Liability Company

- Silvercar

- Singapore Krsiflyer

- TAP Miles & Go

- Times Mobility Co LTD

- Turkish Airlines

- Ubeeqo

- UIA Panorama Club

Wij kunnen uw persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving ook bekendmaken aan de bevoegde autoriteiten.

Gebruik van Facebook

Alle Facebook-functies en -diensten die op onze website of in onze toepassingen beschikbaar zijn, vallen onder het privacybeleid van Facebook, dat u kunt lezen voor meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden.

Door gebruik te maken van een van onze website/toepassingen, kunt u:

- Facebook social plug-ins gebruiken, zoals het "liken" of "delen" van onze content op het Facebook Platform;

- Cookies van onze website of applicaties accepteren (ook bekend als "Facebook Pixel"), die ons helpen inzicht te krijgen in uw activiteiten, waaronder informatie over uw apparaat, hoe u onze diensten gebruikt, de aankopen die u doet en de advertenties die u bekijkt, ongeacht of u al dan niet een Facebook-account hebt of bent aangemeld bij Facebook.

Wanneer u deze Facebook-functies gebruikt, verzamelen wij gegevens die ons helpen om:

- Advertenties weer te geven die voor u interessant kunnen zijn op Facebook (of Instagram, Messenger of een andere Facebook-dienst);

- De effectiviteit van onze website, applicaties en advertenties te meten en te analyseren.

 

4.2 Internationale transfers

Om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden, kunnen wij een beroep doen op dienstverleners die buiten de Europese Unie gevestigd zijn (met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Marokko en Israël). In het geval dat het voertuig in het buitenland wordt gereserveerd, worden de gegevens in het betreffende land doorgegeven om u onze mobiliteitsoplossingen te kunnen bieden.

Afhankelijk van de veronderstellingen kunnen sommige ontvangers gevestigd zijn in landen die door de Europese Commissie erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden of in landen die door de Europese Commissie niet erkend zijn als landen die een dergelijk niveau van bescherming bieden. In elk geval hebben wij passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hun niveau van gegevensbescherming en de mogelijke beschermingsmaatregelen van de EC, klik hier

6. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de geldende regelgeving zijn toegestaan, kunt u:

- toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en meer informatie verkrijgen over de kenmerken van de verwerking die wij uitvoeren;

- uw Persoonsgegevens laten corrigeren, bijwerken en wissen, met dien verstande dat wissen alleen mogelijk is wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en er geen dwingende legitieme reden voor de verwerking is (iv) is vastgesteld dat uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen

- u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, hetgeen u kunt controleren door een blik te werpen op de tabel in het deel "Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens" en in het bijzonder de kolom "Rechtsgrondslag van de verwerking"

- u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden

- de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen of ons te verzoeken deze door te geven aan een derde partij wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens (i) is uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en (ii) is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract dat ons bindt

- te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, hetgeen betekent dat wij uw Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode niet kunnen gebruiken. U kunt dit recht uitoefenen wanneer:

a) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;

b) de verwerking van persoonsgegevens onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan eist dat het gebruik ervan wordt beperkt;

c) wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

d) u bezwaar maakt tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, terwijl wij nagaan of de door Europcar nagestreefde legitieme redenen voorrang hebben op uw eigen redenen.

- uw toestemming voor behandeling op basis van uw toestemming intrekken

- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende autoriteit de DPA - Data Protection Authority - 50 avenue des arts, bus 6, 1000 Brussel, België, of op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

7. Hoe oefent u uw rechten uit?

Als u meer wilt weten over de bepalingen van dit privacybeleid of als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u ons ook schrijven op het volgende adres

Europcar België Klantendienst per e-mail customer.servicesbelgium@europcar.com of op het volgende fysieke adres Brixtonlaan 43, 1930 Zaventem, België

of per e-mail aan: dpo@europcar.com

Om uw rechten uit te oefenen, moet u uw identiteit bewijzen door duidelijk uw naam, voornamen, bestuurdersidentiteitskaart en alle nuttige informatie waarmee wij u kunnen identificeren (zoals de plaats en datum van uw laatste voertuighuur) te vermelden. U moet ons ook het e-mailadres of het fysieke adres meedelen waarnaar u het antwoord wenst te sturen.

8. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

Europcar NV verbindt zich ertoe de informatie die zij via deze website verzamelt, te beschermen.

In het bijzonder gebruikt ECI passende fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens te voorkomen.

De systemen van Europcar SA zijn geconfigureerd met technologieën voor het coderen of versleutelen van gegevens en met firewalls die aan de industrienormen voldoen. Wanneer u persoonlijke informatie via het internet naar een website van Europcar SA stuurt, worden uw gegevens beschermd door de "Transport Layer Security" (TLS) technologie om een veilige overdracht te garanderen.

Elke kredietkaarttransactie die u via de websites van Europcar SA uitvoert, gebeurt via onze beveiligde servertechnologie. Deze technologie:

a) verzekert uw browser dat uw gegevens naar de juiste computerserver worden gestuurd, en dat de server beveiligd is;

b) worden de gegevens gecodeerd, zodat ze door niemand anders dan de beveiligde server kunnen worden gelezen;

c) de overgebrachte gegevens controleert om er zeker van te zijn dat ze niet gewijzigd zijn.

9. Welke regels zijn van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u klikt op links die op onze website zijn geplaatst en die doorverwijzen naar sites van onze partners of andere sites?

Op deze site vindt u verschillende links naar de websites van onze partners (bv. voor reisdiensten). Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens door onze partners of andere derden, die kan plaatsvinden wanneer u hun websites bezoekt, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke gegevensverwerking. Indien u informatie wenst over de wijze waarop deze partners en derden uw persoonsgegevens verwerken, nodigen wij u uit hun Privacybeleid te raadplegen.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 februari 2022.

 

0032 2 348 92 12

Dezelfde applicatie. Meer mobiliteit.

Download de mobiele Europcar applicatie beschikbaar op iPhone, iPad en Android!

Meer informaties