Bijzondere Voorwaarden inzake het Brandstofbeleid

Dit document definieert de Bijzondere Voorwaarden voor ons Brandstofbeleid die geldig zijn van 01/03/2018 tot 30/04/2018. De inhoud en bepalingen hebben voorrang op Artikel 18 van onze Algemene Huurvoorwaarden gedurende de geldigheidsperiode zoals hierboven vermeld. In geval van contradictie tussen de 2 hierboven vermelde documenten, krijgen deze Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Algemene Huurvoorwaarden.

 

WAT IS HET BRANDSTOFBELEID?

De regels die van toepassing zijn voor het tanken zijn afhankelijk van het land van verhuur en het verhuurproduct waarvoor U gekozen heeft. Gelieve zorgvuldig na te gaan welke regels voor U van toepassing zijn. Aarzel niet om de baliemedewerkers te vragen om U in detail te informeren over alle beschikbare opties wanneer U het voertuig afhaalt.

Alle voertuigen worden geleverd met een volle tank bij uw vertrek uit het station. Er worden U dan 2 opties voorgesteld:

FULL TANK OPTION (Optie Volle Tank)

- Bij uw vertrek betaalt U de prijs van een volle tank. Deze prijs is afhankelijk van de voertuigcategorie

- U mag het voertuig inleveren met gelijk welke hoeveelheid brandstof

- Europcar zal U niet aanrekenen voor het voltanken van het voertuig, maar U zal evenmin vergoed worden voor de overgebleven hoeveelheid brandstof

FULL TO FULL (Volle tank naar volle tank)

- Wij leveren U een voertuig met een volle brandstoftank

- U levert het voertuig in met een volle brandstoftank (1)

- Er wordt U geen brandstof aangerekend en ook geen bijkomende Refuelling Service Charge (2)

 

(1) Bij uw terugkomst in het station gelden er verschillende regels om het voertuig als volgetankt te beschouwen afhankelijk van het aantal door U afgelegde kilometers tijdens de huurperiode

U heeft minder dan 100km gereden: U dient een geldig brandstofticket voor te leggen als bewijs dat U het voertuig heeft volgetankt

U heeft meer dan 100km gereden: Indien de brandstofmeter een volle tank aangeeft en op 8/8 staat, wordt het voertuig beschouwd als volgetankt.

Een brandstofticket wordt als geldig beschouwd op basis van de tankdatum, de locatie van het tankstation en het aantal bijgetankte liters. U dient het voertuig bij te tanken in een tankstation binnen een straal van 5km rond het station waar U het voertuig inlevert. Gelieve meer informatie te vragen aan de baliemedewerkers omtrent de geldigheid van het ticket.


 

(2) Indien de brandstoftank niet vol is, zal U aangerekend worden voor brandstof. De methode verschilt al naargelang het aantal gereden kilometers tijdens Uw huurperiode.

U heeft minder dan 100km gereden: U zal aangerekend worden voor de brandstof op basis van het gemiddeld verbruik van het voertuig en het aantal gereden kilometers tijdens uw verhuring. Het gemiddeld verbruik wordt uitgedrukt per 100km en is afhankelijk van het voertuigmodel. Gelieve de baliemedewerkers om bijkomende informatie te vragen over het model dat U huurt.

 

U heeft meer dan 100km gereden: U zal aangerekend worden voor de brandstof op basis van de stand van de brandstofmeter. De berekening is gebaseerd op de ontbrekende 8en van de brandstoftank zoals weergegeven op de brandstofmeter. Als de naald van de brandstofmeter zich tussen 2 gradaties bevindt, zal de berekening gebaseerd worden op de gradatie het dichtst bij de pijl van de brandstofmeter:

Indien de naald van de brandstofmeter zich tussen de 7 en 8 bevindt bij uw terugkeer in het station, zal de brandstof U enkel aangerekend worden als de naald zich dichter bij de 7 dan bij de 8 bevindt.

Indien de naald van de brandstofmeter zich onder de 7 bevindt bij uw terugkeer in het station, zal U aangerekend worden voor de ontbrekende 8e het dichtst bij de pijl.

 

Ongeacht de berekeningsmethode voor de brandstof: Indien er meer dan 7 liter brandstof ontbreekt bij uw terugkeer, zullen U bijkomende kosten aangerekend worden, getiteld “Refuelling Service Charge” (waarvan U de prijs kan terugvinden in de Tariefgids)

 

0032 2 348 92 12

Dezelfde applicatie. Meer mobiliteit.

Download de mobiele Europcar applicatie beschikbaar op iPhone, iPad en Android!

Meer informaties